De minister van BZK heeft op donderdag 7 maart een voorstel naar de Kamer gezonden om verschillende wetten aan te passen in verband met de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Een van de voorgestelde wijzigingen ziet op artikel 14 Wnra...