Arbeidsvoorwaardenvergelijker

Als overheidswerkgever heeft u allerlei rechtspositionele afspraken met uw medewerkers. Het is de vraag of al deze afspraken onder de toepasselijkheid van het civiele arbeidsrecht kunnen worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld omdat er strijd is met driekwart dwingend arbeidsrecht. Om deze reden is het verstandig om de huidige rechtspositionele afspraken met medewerkers in kaart te brengen. Pels Rijcken brengt uw arbeidsvoorwaarden graag voor u in kaart en geeft advies over de overgang naar het civiele arbeidsrecht en de handhaving van de verschillende bepalingen.

Bekijk meer oplossingen

________________________________

 

Plan van aanpak

De normalisering is een complex en langdurig proces. Alles begint bij een goed strijdplan. Met inzicht in het tijdpad, de kosten en de rol van uw mensen bij het transitieproces.

CAO-vraagstukken

Er zijn veel vraagstukken waar u in een vroeg stadium over na moet denken. Dat geldt zeker voor het opstellen van een cao die aansluit bij de wensen van uw organisatie en u armslag geeft in uw HR-beleid. Pels Rijcken ondersteunt u graag in de voorfase, tijdens de onderhandelingen en nadat het onderhandelingsproces is afgerond.

Transitieteam

Samenwerking is de sleutel tot succes. Heeft u al een projectteam ingericht dat uw organisatie voorbereidt op de normalisering? Pels Rijcken adviseert bij de inrichting van zo’n team en begeleidt het tijdens de transitiefase. Ons expertteam blijft permanent beschikbaar als vraagbaak voor uw projectteam en detacheert indien gewenst zelfs één van onze medewerkers in uw team.

Opleiding arbeidsrecht

Het is belangrijk dat het transitieteam, HR-adviseurs, juristen en managers van uw organisatie niet alleen op de hoogte zijn van de verschillen tussen het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, maar ook van de mogelijkheden die het burgerlijk wetboek biedt. Pels Rijcken denkt graag met u mee over de inrichting van uw scholingsplan.