Alle berichten van: Erika Wies


Annotatie uitspraak integriteitsonderzoek

Een gemeentesecretaris werkte niet mee aan een integriteitsonderzoek. Mocht de gemeente de ambtenaar ontslaan? De kantonrechter Overijssel oordeelde (in ambtenaarrechtelijke termen) dat sprake is van ‘plichtsverzuim’, maar dat de sanctie van ontslag te zwaar is. Over...

De billijke vergoeding: de lat ligt (nog steeds) hoog

De arbeidsovereenkomst van een medewerkster van de Belastingdienst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De medewerkster is van mening dat de Belastingdienst een substantiële bijdrage heeft geleverd aan haar blijvende arbeidsongeschiktheid en als...