Alle berichten van: Jeffrey de Vries


Seminar Publiek arbeidsrecht – 29 november 2018

Nog een ruim jaar te gaan en dan treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt, staat vast. Zo speelt bij de geschillenbeslechting de bestuursrechter geen rol meer en komt er een...

VA&R-bundel ‘Van ambtenaar naar ambtenaar’

De Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) heeft op 11 januari jl. de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgegeven. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren tijdens een bijeenkomst van de...