Alle berichten van: Marije Schneider


De normalisering in drie tekeningen

Over de normalisering is al veel geschreven, maar nog niet zoveel getekend! In dit blog wordt de normalisering uitgelegd in drie verhelderende tekeningen. Van aanstelling naar arbeidsovereenkomst Ambtenaren worden nu eenzijdig aangesteld. Wie bij een...

Normalisering: van repressief naar preventief ontslagstelsel

Een van de grootste verschillen tussen het arbeids- en het ambtenarenrecht is dat een ontslag van een ambtenaar achteraf wordt getoetst en het ontslag van een werknemer vooraf. Het ambtenarenontslagrecht is repressief en het civiele ontslagrecht preventief van aard....

Verslag seminar ‘Publiek arbeidsrecht nu & straks’

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren: het houdt alle overheidswerkgevers bezig. Op 29 november 2018 organiseerde Pels Rijcken het seminar ‘Publiek arbeidsrecht nu & straks’. Op het seminar werd de vraag besproken hoe het arbeidsrecht...

Whitepaper Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Met de Wnra (Wet rechtspositie normalisering ambtenaren) wijzigt de rechtspositie van ambtenaren en wordt het civiele arbeidsrecht op hen van toepassing. Hoe kunnen ambtenaren en overheidsorganisaties zich voorbereiden op deze normalisering en wat zijn precies de...