Alle berichten van: Monique de Witte-van den Haak


Podcast over de Wnra met Monique de Witte-van den Haak

Op 1 januari jongstleden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Reden genoeg voor AboutLaw om over dit actuele onderwerp een podcast op te nemen met Monique de Witte-van den Haak. In deze podcast gaat Monique uitgebreid in op de...

Aanpassingsbesluit en Uitvoeringsbesluit Wnra gepubliceerd

Na de aanpassingswetgeving zijn nu ook het Aanpassingsbeleid en het Uitvoeringbesluit WNRA gepubliceerd. Veel van deze aanpassingen zijn terminologisch van aard. Maar ook is in een aantal gevallen een nieuwe wettelijke grondslag opgenomen bijv. voor het functioneren...

Collectieve arbeidsovereenkomsten publieke sector

In september 2019 zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sectoren Gemeenten, Provincies en Rijk getekend en gepubliceerd. De cao-teksten zijn alle makkelijk te vinden op internet en wel via de volgende links: Cao Rijk Cao Gemeenten Cao...