De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt vermoedelijk per 1 januari 2020 in werking. Op dat moment gaat een heel nieuw rechtstelsel voor ambtenaren gelden. Wat moeten overheidswerkgevers doen? Marije Schneider geeft in haar tweede blog enkele tips.