Per 1 januari 2020 vallen ambtenaren onder het civiele arbeidsrecht. Dat betekent dus ook dat het ontslagstelsel voor ambtenaren wordt vervangen door het civiele ontslagrecht voor werknemers. Wat gebeurt er vanaf dan met een ambtenaar die wordt ontslagen wegens disfunctioneren? In de blog Een disfunctionerende ambtenaar: ook door kantonrechter ontslagen van Marije Schneider leest de verschillen met het civiele ontslagrecht.