Categorie: Blog


Podcast over de Wnra met Monique de Witte-van den Haak

Op 1 januari jongstleden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Reden genoeg voor AboutLaw om over dit actuele onderwerp een podcast op te nemen met Monique de Witte-van den Haak. In deze podcast gaat Monique uitgebreid in op de...

Geen arbeid, wel loon

Met ingang van 1 januari 2020 is artikel 7:627 BW komen te vervallen. Dit artikel bepaalde dat een werkgever geen loon verschuldigd is, als de werknemer geen arbeid verricht. De nieuwe hoofdregel luidt: geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor...

Ontslagregeling gewijzigd vanwege invoering Wnra

Voor overheidswerkgevers in de zin van de Ambtenarenwet 2017 geldt vanaf 1 januari 2020 het ‘gewone’ arbeidsrecht. Hierdoor gelden andere ontslagregels bij verval van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld bij een reorganisatie....

Aanpassingsbesluit en Uitvoeringsbesluit Wnra gepubliceerd

Na de aanpassingswetgeving zijn nu ook het Aanpassingsbeleid en het Uitvoeringbesluit WNRA gepubliceerd. Veel van deze aanpassingen zijn terminologisch van aard. Maar ook is in een aantal gevallen een nieuwe wettelijke grondslag opgenomen bijv. voor het functioneren...