Categorie: Blog


Podcast over de Wnra met Monique de Witte-van den Haak

Op 1 januari jongstleden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Reden genoeg voor AboutLaw om over dit actuele onderwerp een podcast op te nemen met Monique de Witte-van den Haak. In deze podcast gaat Monique uitgebreid in op de...

Geen arbeid, wel loon

Met ingang van 1 januari 2020 is artikel 7:627 BW komen te vervallen. Dit artikel bepaalde dat een werkgever geen loon verschuldigd is, als de werknemer geen arbeid verricht. De nieuwe hoofdregel luidt: geen arbeid, wel loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor...

Ontslagregeling gewijzigd vanwege invoering Wnra

Voor overheidswerkgevers in de zin van de Ambtenarenwet 2017 geldt vanaf 1 januari 2020 het ‘gewone’ arbeidsrecht. Hierdoor gelden andere ontslagregels bij verval van arbeidsplaatsen vanwege bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld bij een reorganisatie....