Categorie: Blog


Verslag seminar ‘Publiek arbeidsrecht nu & straks’

De normalisering van de rechtspositie van ambtenaren: het houdt alle overheidswerkgevers bezig. Op 29 november 2018 organiseerde Pels Rijcken het seminar ‘Publiek arbeidsrecht nu & straks’. Op het seminar werd de vraag besproken hoe het arbeidsrecht...

Whitepaper Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Met de Wnra (Wet rechtspositie normalisering ambtenaren) wijzigt de rechtspositie van ambtenaren en wordt het civiele arbeidsrecht op hen van toepassing. Hoe kunnen ambtenaren en overheidsorganisaties zich voorbereiden op deze normalisering en wat zijn precies de...

Seminar Publiek arbeidsrecht – 29 november 2018

Nog een ruim jaar te gaan en dan treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dat de rechtspositie van ambtenaren ingrijpend wijzigt, staat vast. Zo speelt bij de geschillenbeslechting de bestuursrechter geen rol meer en komt er een...