Categorie: Kennis


De toetsing van ontslag in het civiele recht

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is niet meer zo gek ver weg: de wet treedt vermoedelijk op 1 januari 2020 in werking. Vanaf dat moment is het civiele arbeidsrecht van toepassing. Inclusief het ontslagrecht. Het is...

Interview Marije Schneider Binnenlands Bestuur

Marije Schneider wordt geïnterviewd door Binnenlands Bestuur over de nieuwe Ambtenarenwet. Na 2020 telt Nederland ruim 30.000 extra ambtenaren. Wat betekent dat voor de medewerkers van bijvoorbeeld de SER, De Nederlandse Bank en het UWV? Lees hier het gehele...

VA&R-bundel ‘Van ambtenaar naar ambtenaar’

De Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R) heeft op 11 januari jl. de bundel Van ambtenaar naar ambtenaar uitgegeven. Het eerste exemplaar is overhandigd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren tijdens een bijeenkomst van de...