Categorie: Kennis


Annotatie uitspraak integriteitsonderzoek

Een gemeentesecretaris werkte niet mee aan een integriteitsonderzoek. Mocht de gemeente de ambtenaar ontslaan? De kantonrechter Overijssel oordeelde (in ambtenaarrechtelijke termen) dat sprake is van ‘plichtsverzuim’, maar dat de sanctie van ontslag te zwaar is. Over...

De toetsing van ontslag in het civiele recht

De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is niet meer zo gek ver weg: de wet treedt vermoedelijk op 1 januari 2020 in werking. Vanaf dat moment is het civiele arbeidsrecht van toepassing. Inclusief het ontslagrecht. Het is...

Interview Marije Schneider Binnenlands Bestuur

Marije Schneider wordt geïnterviewd door Binnenlands Bestuur over de nieuwe Ambtenarenwet. Na 2020 telt Nederland ruim 30.000 extra ambtenaren. Wat betekent dat voor de medewerkers van bijvoorbeeld de SER, De Nederlandse Bank en het UWV? Lees hier het gehele...