In september 2019 zijn de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sectoren Gemeenten, Provincies en Rijk getekend en gepubliceerd. De cao-teksten zijn alle makkelijk te vinden op internet en wel via de volgende links:

Cao Rijk

Cao Gemeenten

Cao Provincies