Op 1 januari 2020 is het zover en kan de opgedane kennis in praktijk worden gebracht. Wij kunnen ons voorstellen dat u daarbij tegen vragen aanloopt. Pels Rijcken heeft daarom speciaal voor overheidswerkgevers de helpdesk normalisering in het leven geroepen. Hier kunnen juristen, HR-adviseurs en anderen terecht met al hun vragen over het arbeidsrecht na 1 januari 2020. Hoe zit het ook al weer met de aanzegverplichting of de proeftijd? Welke ontslaggronden zijn er mogelijk? Hoe geef ik invulling aan de herplaatsingsverplichting? Bestaat er recht op de transitievergoeding?

Contact
Heeft u een vraag? Een team van vier gespecialiseerde advocaten staat u graag te woord. Praktisch adviseren staat hierbij voorop. De normaliserings-helpdesk is te bereiken via telefoonnummer +31 (0)70 515 38 21. Aan de telefonische adviezen van de helpdesk zijn geen kosten verbonden.

Na de transitie

________________________________

 

Samen naar de Kantonrechter

Begin 2020 komt onvermijdelijk het moment dat de eerste ambtenaar moet worden ontslagen en eventueel een verzoekschrift bij de kantonrechter moet worden ingediend. Hoe verloopt zo’n procedure, welke kantonrechter is bevoegd en is het verzoek voldoende onderbouwd? We helpen u er graag bij en doen dit traject ook graag samen met u. Zo doet u ervaring op met ons als gids op dit nieuwe terrein.