Omdat na de invoering van de Wnra een ander materieelrechtsregime zal gelden, dienen bestaande modeldocumenten te worden aangepast en vernieuwd. Daarnaast moeten nieuwe modellen worden vormgegeven. Het gaat dan bijvoorbeeld om een model vaststellingsovereenkomst, arbeidsovereenkomst of een aanzeggingsbrief. Het is van belang dat hierbij rekening wordt gehouden met nieuwe of bestaande wensen, zodat de modellen worden afgestemd op uw organisatie. Hiervoor is kennis van de publieke sector en het arbeidsrecht onontbeerlijk. Vanuit onze ervaring binnen zowel de civiele arbeidsrechtpraktijk als het publieke domein, stellen we de modelbrieven en –documenten graag en snel voor u op!

Tijdens de transitie

________________________________

 

Geschillencommissie

Heeft u een bezwaaradviescommissie? De normalisering zorgt ervoor dat deze vervalt. De rechtsbescherming is voortaan civielrechtelijk geregeld. Wilt u wel een geschillencommissie handhaven in een bepaalde vorm? Dat kan. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en ondersteunen u graag bij het oprichten van een commissie.

BW-scan

Met het Burgerlijk Wetboek gaat er misschien een nieuwe wereld voor u open. Kent u alle tips en tricks van het civiele arbeidsrecht? Wij helpen u graag om gebruik te maken van alle mogelijkheden die het burgerlijk (proces)recht u biedt.

Laatste check

Op 1 januari 2020 is het zover. Vanaf dat moment hebben uw ambtenaren een arbeidsovereenkomst. Waarschijnlijk heeft u al van alles geregeld. Maar bent u er echt helemaal klaar voor?