Het hof Den Bosch oordeelde op 4 augustus 2022 dat de arbeidsovereenkomst van een ambtenaar die zich tijdens carnaval ongepast had gedragen jegens een stagiaire terecht was ontbonden. In de uitspraak benadrukte het hof dat sprake was van een ambtenaar en dat dit consequenties had voor de wijze waarop hij zich op het werk en in privétijd moest gedragen. In dit blog ga ik aan de hand van de uitspraak van het hof Den Bosch in op privégedragingen van ambtenaren. Wat is de lijn in de rechtspraak hierover voor en na de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)?

Wat speelde er?

Bij de gemeente Maastricht kwam in maart 2020 een melding binnen over alcoholgebruik door twee minderjarige stagiaires tijdens een feestje in de bedrijfskantine van de gemeente op het einde van de werkdag voor carnaval. Naar aanleiding van deze melding werd een onderzoek ingesteld. Volgens de gemeente is uit dat onderzoek naar voren gekomen dat het een ambtenaar, een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa), is geweest die alcohol heeft gegeven aan de stagiaires en dat de ambtenaar diezelfde avond bij een van hen handtastelijk is geworden. De gemeente heeft de ambtenaar geschorst en de kantonrechter heeft de arbeidsovereenkomst ontbonden wegens een tekortkoming in de nakoming. De ambtenaar is in hoger beroep gegaan.

Bekijk de hele blog hier