Het civiele arbeidsrecht is anders van aard dan het ambtenarenrecht, zowel inhoudelijk als procedureel. Het is belangrijk dat het transitieteam, uw HR-adviseurs, juristen en managers op de hoogte zijn van deze verschillen. Maar denkt u zich vooral ook de mogelijkheden in die het burgerlijk wetboek biedt. Met de juiste voorkennis anticiperen uw mensen in elke fase van het normaliseringsproces op de relevante informatie over het arbeidsrecht. Bovendien creëren zij zo een modern HR-beleid dat past bij de genormaliseerde situatie. Pels Rijcken denkt graag met u mee over de inrichting van uw scholingsplan.

Bekijk meer oplossingen

________________________________

 

Plan van aanpak

De normalisering is een complex en langdurig proces. Alles begint bij een goed strijdplan. Met inzicht in het tijdpad, de kosten en de rol van uw mensen bij het transitieproces.

CAO-vraagstukken

Er zijn veel vraagstukken waar u in een vroeg stadium over na moet denken. Dat geldt zeker voor het opstellen van een cao die aansluit bij de wensen van uw organisatie en u armslag geeft in uw HR-beleid. Pels Rijcken ondersteunt u graag in de voorfase, tijdens de onderhandelingen en nadat het onderhandelingsproces is afgerond.

Transitieteam

Samenwerking is de sleutel tot succes. Heeft u al een projectteam ingericht dat uw organisatie voorbereidt op de normalisering? Pels Rijcken adviseert bij de inrichting van zo’n team en begeleidt het tijdens de transitiefase. Ons expertteam blijft permanent beschikbaar als vraagbaak voor uw projectteam en detacheert indien gewenst zelfs één van onze medewerkers in uw team.

Arbeidsvoorwaardenvergelijker

Op de invoering van de Wnra is overgangsrecht van toepassing. In dat kader is het raadzaam de huidige rechtspositionele afspraken met uw medewerkers in kaart te brengen. Kunnen deze onder toepasselijkheid van het BW worden gehandhaafd? Is er strijd met driekwartdwingend civiel recht? Pels Rijcken brengt dit graag voor u in kaart, geeft advies over de overgang naar het civiele arbeidsrecht en mogelijke handhaving van bepalingen.