Oplossingen

Als overheidswerkgever bereidt u zich graag goed voor op de komende veranderingen. Waar te beginnen om uw organisatie klaar te stomen? En hoe grijpt u de kans om uw HR-beleid in één keer naar de wet maar ook naar eigen wensen in te richten? Ons Expertteam Normalisering ontwikkelde een scala aan producten dat u helpt uw organisatie ‘normaliserings-proof’ te maken.

Voor de transitie

________________________________

 

Plan van aanpak

De normalisering is een complex en langdurig proces. Alles begint bij een goed strijdplan. Met inzicht in het tijdpad, de kosten en de rol van uw mensen bij het transitieproces.

CAO-vraagstukken

Er zijn veel vraagstukken waar u in een vroeg stadium over na moet denken. Dat geldt zeker voor het opstellen van een cao die aansluit bij de wensen van uw organisatie en u armslag geeft in uw HR-beleid. Pels Rijcken ondersteunt u graag in de voorfase, tijdens de onderhandelingen en nadat het onderhandelingsproces is afgerond.

Transitieteam

Samenwerking is de sleutel tot succes. Heeft u al een projectteam ingericht dat uw organisatie voorbereidt op de normalisering? Pels Rijcken adviseert bij de inrichting van zo’n team en begeleidt het tijdens de transitiefase. Ons expertteam blijft permanent beschikbaar als vraagbaak voor uw projectteam en detacheert indien gewenst zelfs één van onze medewerkers in uw team.

Opleiding arbeidsrecht

Het is belangrijk dat het transitieteam, HR-adviseurs, juristen en managers van uw organisatie niet alleen op de hoogte zijn van de verschillen tussen het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, maar ook van de mogelijkheden die het burgerlijk wetboek biedt. Pels Rijcken denkt graag met u mee over de inrichting van uw scholingsplan.

Arbeidsvoorwaardenvergelijker

Op de invoering van de Wnra is overgangsrecht van toepassing. In dat kader is het raadzaam de huidige rechtspositionele afspraken met uw medewerkers in kaart te brengen. Kunnen deze onder toepasselijkheid van het BW worden gehandhaafd? Is er strijd met driekwartdwingend civiel recht? Pels Rijcken brengt dit graag voor u in kaart, geeft advies over de overgang naar het civiele arbeidsrecht en mogelijke handhaving van bepalingen.

Tijdens de transitie

________________________________

 

Modeldocumenten

Bestaande modeldocumenten moeten worden aangepast en vernieuwd, zoals een model vaststellingsovereenkomst. Daarnaast moeten nieuwe modellen worden opgesteld, zoals een arbeidsovereenkomst of een aanzeggingsbrief. Met onze ervaring in het civiele arbeidsrecht stellen we de modelbrieven en –documenten graag en snel voor u op.

Geschillencommissie

Heeft u een bezwaaradviescommissie? De normalisering zorgt ervoor dat deze vervalt. De rechtsbescherming is voortaan civielrechtelijk geregeld. Wilt u wel een geschillencommissie handhaven in een bepaalde vorm? Dat kan. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden en ondersteunen u graag bij het oprichten van een commissie.

BW-scan

Met het Burgerlijk Wetboek gaat er misschien een nieuwe wereld voor u open. Kent u alle tips en tricks van het civiele arbeidsrecht? Wij helpen u graag om gebruik te maken van alle mogelijkheden die het burgerlijk (proces)recht u biedt.