Parlementaire geschiedenis

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kent een uitgebreide parlementaire geschiedenis. Blijf op de hoogte van de wetswijzigingen die door de Wnra teweeg worden gebracht en de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de wet. Op deze pagina vindt u een overzicht van de artikelen die met de inwerkingtreding van de Wnra zullen wijzigen. Daarnaast kunt u het complete wetsdossier doorbladeren.

Download de nieuwe Ambtenarenwet
Hier vindt u de integrale tekst van de Ambtenarenwet zoals die zal luiden na de inwerkingtreding van de Wnra.