Parlementaire geschiedenis

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) kent een uitgebreide parlementaire geschiedenis. Hieronder vindt u de tekst van de Ambtenarenwet 2017, de artikelsgewijze toelichting hierop en de een overzicht van belangrijke kamerbrieven en andere parlementaire stukken.

Download de Ambtenarenwet 2017
Hier vindt u de integrale tekst van de Ambtenarenwet 2017, die op 1 januari 2020 in werking is getreden.

Artikelsgewijze toelichting Ambtenarenwet 2017
Hier vindt u per artikel de relevante toelichting op de Ambtenarenwet 2017.

Belangrijke Kamerstukken

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste Kamerstukken die zien op de totstandkoming van de Ambtenarenwet 2017.

Wet

Staatsblad 2017, nr. 123: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
28 maart 2017 (nr. 123)

Kamerbrieven

Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Eerste Kamer inzake de stand van zaken van het overlegstelsel van overheid en onderwijs
13 oktober 2017 (32550 nr. O)

Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer inzake de stand van zaken van het overlegstelsel van overheid en onderwijs
13 oktober 2017 (33566 nr. 100)

Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer inzake het tijdpad van de implementatie van het initiatiefvoorstel
20 januari 2017 (32 550, nr. 60)

Brief van de Minister van BZK aan de Eerste Kamer met antwoorden op vragen van de Eerste Kamer in het debat
4 november 2016 (32 550, nr. M)

Brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen van de Tweede Kamer
19 september 2016 (32 550-VII, nr. 4)

Brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer met als bijlagen het rapport «Buitengewoon normale sturing» van de werkgroep “Sturing op arbeidsvoorwaardenvorming en pensioenen in de publieke sector” en de reactie van het kabinet op dat rapport
8 december 2015 (32 550, nr. 58)

Brief van de Minister van BZK aan de Eerste Kamer met antwoorden op vragen van de Eerste Kamer in het nader voorlopig verslag
8 juni 2015 (32 550, nr. H)

Brief van de Minister van BZK aan de Eerste Kamer met antwoorden op vragen van de Eerste Kamer in het voorlopig verslag
1 oktober 2014 (32 550, nr. D)

Brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer inzake de positie van de gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaar
30 juli 2012 (32 550, nr. 40)

Brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer inzake de positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar
7 juni 2012 (32 550, nr. 32)

Brief van de Minister van BZK aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen
4 juni 2012 (32 550, nr. 28)

Overige parlementaire stukken

Stemming Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Eerste Kamer
8 november 2016 (32550 vergaderingnummer 6)

Voortzetting van de behandeling op 25 oktober 2016 in de Eerste Kamer
25 oktober 2016 (32550 vergaderingnummer 4)

Voortzetting van de behandeling op 27 september 2016 in de Eerste Kamer
27 september 2016 (32550 vergaderingnummer 1)

Behandeling Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Eerste Kamer
22 september 2015 (32550 vergaderingnummer 1)

Nadere memorie van antwoord van de initiatiefnemers
21 mei 2015 (32 550, nr. G)

Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning
11 november 2014 (32 550, nr. E)

Memorie van antwoord van de initiatiefnemers
9 september 2014 (32 550, nr. C)

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning
25 maart 2014 (32 550, nr. B)

Stemming Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Tweede Kamer
4 februari 2014 (32550 vergaderingnummer 49)

Gewijzigd voorstel van wet zoals aangeboden aan de Eerste Kamer
4 februari 2014 (32 550, nr. A)

Stemming motie Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Tweede Kamer
4 februari 2014 (32550 vergaderingnummer 49)

Vijfde nota van wijziging van de initiatiefnemers
3 februari 2014 (32 550, nr. 56)

Voortzetting van de behandeling van de Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Tweede Kamer
23 januari 2014 (vergaderingnummer 45)

Voortzetting van de behandeling op 15 januari 2014 in de Tweede Kamer
15 januari 2014 (vergaderingnummer 41)

Vierde nota van wijziging van de initiatiefnemers
9 oktober 2013 (32 550, nr. 43)

Voortzetting van de behandeling op 30 mei 2012 in de Tweede Kamer
30 mei 2012 (vergaderingnummer 89)

Voorlichting van de Raad van State aan de Tweede Kamer inzake de positie van gewetensbezwaarde (trouw)ambtenaren
9 mei 2012 (32 550, nr. 35)

Behandeling van de Normalisering rechtspositie ambtenaren in de Tweede Kamer
29 maart 2012 (32550 en 30880 vergaderingnummer 70)

Derde nota van wijziging van de initiatiefnemers
27 maart 2012 (32 550, nr. 17)

Tweede nota van wijziging van de initiatiefnemers
22 februari 2012 (32 550, nr. 11)

Nota van wijziging van de initiatiefnemers
21 september 2011 (32 550, nr. 9)

Nota naar aanleiding van het verslag van de initiatiefnemers
20 september 2011 (32 550, nr. 8)

Verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake het voorbereidend onderzoek van het initiatiefwetsvoorstel Normalisering rechtspositie ambtenaren
15 juni 2011 (32 550, nr. 7)

Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State
12 april 2011 (32 550, nr. 6)

Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van de Raad van State
12 april 2011 (32 550, nr. 5)

Advies van de Raad van State van 3 februari 2011 en de reactie van de initiatiefnemers
12 april 2011 (32 550, nr. 4)

Memorie van toelichting
8 november 2010 (oorspronkelijke versie, 32 550, nr. 3)

Initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren
3 november 2010 (oorspronkelijke versie, 32 550, nr. 2)