Begin met een sterk plan van aanpak

De normalisering is een complex en langdurig proces. Alles begint bij een goed strijdplan. Met inzicht in het tijdpad, de kosten en de rol van uw mensen bij het transitieproces.

Zelf aan de slag na onze beproefde trainingsmethode

Pels Rijcken trainde al veel verschillende organisaties bij het opstellen van zo’n grondig plan van aanpak. Ons uitgekiende trainingsprogramma vormt daarvoor een uitstekende basis. U krijgt direct een praktische leidraad waarmee u zelf de beste aanpak toesnijdt op hun eigen organisatie.

Schets van het trainingsprogramma

We geven u graag een inkijkje in de dagdelen van onze trainingsmodule. Dit geeft een goede indruk van de manier waarop we in co-creatie de Leidraad voor een plan van aanpak benaderen. 

Dit is onze basis; omdat elke organisatie anders is, stemmen we het programma altijd graag nader af op de uitdagingen en behoeften van de deelnemers. Zo garanderen we dat iedereen beslagen met de juiste kennis een goede start maakt in de transitie.

Dagdeel

Werkvorm Onderwerp
Ochtend Interactief college.
  • Inhoud Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
  • Overgangsrecht
  • Het nieuwe regime: civiel arbeidsrecht
  • Vergelijking rechtspositieregeling met het Burgerlijk Wetboek
Middag In een ‘Brown Paper Sessie ‘ brainstormen we over de inhoud van het plan van aanpak. De resultaten worden geborgd en geëvalueerd. Op basis van de output bepalen we gezamenlijk thema’s, als grondslag voor de  leidraad en plan van aanpak normalisering.
Middag Break out sessie: de groep wordt verdeeld in kleinere groepen, die elk enkele thema’s behandelen.

Per thema, resulterend uit de brown paper sessie, wordt het volgende bepaald:

  • Tijdpad
  • Kosten
  • Betrokkenen
  • Bijzonderheden
Middag  Gezamenlijke bijeenkomst. Gezamenlijke terugkoppeling van de break out sessies. Aan de hand van de insights vullen de trainers de Leidraad verder in.
Ochtend tweede sessie  Gezamenlijke bijeenkomst.  Gezamenlijk bespreken we de Leidraad voor het plan van aanpak van de normalisering. De trainers finaliseren de Leidraad en zenden deze zowel digitaal als in hard copy naar alle deelnemers.

 

Bekijk meer oplossingen

________________________________

 

CAO-vraagstukken

Er zijn veel vraagstukken waar u in een vroeg stadium over na moet denken. Dat geldt zeker voor het opstellen van een cao die aansluit bij de wensen van uw organisatie en u armslag geeft in uw HR-beleid. Pels Rijcken ondersteunt u graag in de voorfase, tijdens de onderhandelingen en nadat het onderhandelingsproces is afgerond.

Transitieteam

Samenwerking is de sleutel tot succes. Heeft u al een projectteam ingericht dat uw organisatie voorbereidt op de normalisering? Pels Rijcken adviseert bij de inrichting van zo’n team en begeleidt het tijdens de transitiefase. Ons expertteam blijft permanent beschikbaar als vraagbaak voor uw projectteam en detacheert indien gewenst zelfs één van onze medewerkers in uw team.

Opleiding arbeidsrecht

Het is belangrijk dat het transitieteam, HR-adviseurs, juristen en managers van uw organisatie niet alleen op de hoogte zijn van de verschillen tussen het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, maar ook van de mogelijkheden die het burgerlijk wetboek biedt. Pels Rijcken denkt graag met u mee over de inrichting van uw scholingsplan.

Arbeidsvoorwaardenvergelijker

Op de invoering van de Wnra is overgangsrecht van toepassing. In dat kader is het raadzaam de huidige rechtspositionele afspraken met uw medewerkers in kaart te brengen. Kunnen deze onder toepasselijkheid van het BW worden gehandhaafd? Is er strijd met driekwartdwingend civiel recht? Pels Rijcken brengt dit graag voor u in kaart, geeft advies over de overgang naar het civiele arbeidsrecht en mogelijke handhaving van bepalingen.