Op 1 januari jongstleden is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Reden genoeg voor AboutLaw om over dit actuele onderwerp een podcast op te nemen met Monique de Witte-van den Haak. In deze podcast gaat Monique uitgebreid in op de vraag wat de Wnra inhoudt en wat de belangrijkste gevolgen zijn.

Beluister de podcast via de volgende platforms/apps:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Monique de Witte-van den Haak.