Samen naar de kantonrechter

Begin 2020 komt onvermijdelijk ook het moment dat de eerste ambtenaar moet worden ontslagen en eventueel een verzoekschrift bij de kantonrechter moet worden ingediend. Hoe verloopt zo’n procedure, welke kantonrechter is bevoegd en is het verzoek voldoende onderbouwd? Is het mogelijk om via een minnelijke regeling tot een oplossing te komen en – zo ja – hoe kunnen de onderhandelingen het beste worden ingezet?

Pels Rijcken kent het publieke domein als geen ander. Uniek is dat wij zowel de oude wereld van het ambtenarenrecht op ons duimpje kennen, maar ook gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht. Hierdoor zijn wij in staat deze werelden te verenigen. Als strategisch partner kijken we samen met u naar de beste oplossing, waarbij we rekening houden met juridische, maar ook met politieke, bestuurlijke en strategische belangen.

We helpen u graag hierbij en gaan samen met u naar de kantonrechter. Zo doet u ervaring op met ons als gids op dit nieuwe terrein. Neemt u dus gerust contact met ons op.