In de transitiefase is het van groot belang dat een transitieteam wordt ingericht met daarin alle voor de normalisering relevante expertise. De teamleden daarvan houden elkaar regelmatig van de voortgang op een ieders terrein op de hoogte, om de transitie voor de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op deze manier wordt bijvoorbeeld voorkomen dat beleidsbeslissingen worden genomen waarvan juristen na een jaar aangeven dat er juridisch behoorlijke haken en ogen aan zitten of bijvoorbeeld dat een scholingsplan wordt opgesteld waarvoor geen budget is. Pels Rijcken adviseert graag over de inrichting van het team en begeleidt het team tijdens de transitiefase. Het expertteam is ook beschikbaar als vraagbaak. Een medewerker van Pels Rijcken in uw transitieteam? Pels Rijcken spreekt graag met u over de mogelijkheden van detachering.

Bekijk meer oplossingen

________________________________

 

Plan van aanpak

De normalisering is een complex en langdurig proces. Alles begint bij een goed strijdplan. Met inzicht in het tijdpad, de kosten en de rol van uw mensen bij het transitieproces.

CAO-vraagstukken

Er zijn veel vraagstukken waar u in een vroeg stadium over na moet denken. Dat geldt zeker voor het opstellen van een cao die aansluit bij de wensen van uw organisatie en u armslag geeft in uw HR-beleid. Pels Rijcken ondersteunt u graag in de voorfase, tijdens de onderhandelingen en nadat het onderhandelingsproces is afgerond.

Opleiding arbeidsrecht

Het is belangrijk dat het transitieteam, HR-adviseurs, juristen en managers van uw organisatie niet alleen op de hoogte zijn van de verschillen tussen het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht, maar ook van de mogelijkheden die het burgerlijk wetboek biedt. Pels Rijcken denkt graag met u mee over de inrichting van uw scholingsplan.

Arbeidsvoorwaardenvergelijker

Op de invoering van de Wnra is overgangsrecht van toepassing. In dat kader is het raadzaam de huidige rechtspositionele afspraken met uw medewerkers in kaart te brengen. Kunnen deze onder toepasselijkheid van het BW worden gehandhaafd? Is er strijd met driekwartdwingend civiel recht? Pels Rijcken brengt dit graag voor u in kaart, geeft advies over de overgang naar het civiele arbeidsrecht en mogelijke handhaving van bepalingen.