Waarom Pels Rijcken?

Pels Rijcken kent het publieke domein als geen ander. Onze groep arbeids- en ambtenarenrechtrechtspecialisten behoort tot één van de grootste arbeids-en ambtenarenrechtelijke praktijken van Nederland. Adviezen behandelen wij op een pragmatische manier waarbij wij niet alleen rekening houden met juridische, maar ook met politieke, bestuurlijke en strategische belangen.

Ruime ervaring op verschillende overheidsniveaus

De sectie arbeids- en ambtenarenrecht werkt veelvuldig voor overheidswerkgevers, ZBO’s en private partijen (waaronder de provincies Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant, DNB en KPN). Wij procederen, adviseren en onderhandelen voor het Rijk, provincies, gemeenten, andere overheden en NGO’s.

Expertise in arbeids- én ambtenarenrecht

Wij hebben veel ervaring met het rechtspositiereglement voor Rijksambtenaren, het ARAR, dat via artikel 15 Kaderwet ZBO’s ook voor diverse zelfstandige bestuursorganen van betekenis is. Ook werken wij veel voor gemeenten en provincies en zijn wij uitstekend thuis in de CAR-UWO en de CAP. Met onze expertise in zowel arbeids- als ambtenarenrecht kunnen wij u uitstekend adviseren bij ambtenarenrechtelijke geschillen. Maar bovendien duiden we exact de verschíllen tussen deze werelden. Voor de normalisering is expertise op beide terreinen onontbeerlijk.

 

Meer weten? Neem contact op met:

_________________________________________________________________________