Wat gaat er veranderen?

Bij inwerkingtreding van de wet wordt de aanstelling van de ambtenaar automatisch een arbeidsovereenkomst. Alle afspraken die met individuele ambtenaren zijn gemaakt, worden onderdeel van die arbeidsovereenkomst. De rechtspositieregeling die op de ambtenaren van toepassing was, wordt na de inwerkingtreding van rechtswege een cao.

De ambtelijke status verdwijnt niet door de Wnra: iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever blijft ambtenaar. Er komt een nieuwe Ambtenarenwet. Hierin blijven bepalingen staan die speciaal voor overheidswerknemers gelden, zoals het bekleden van vertrouwensfuncties en de beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Net als voor werknemers in het bedrijfsleven gaat met de Wnra voor ambtenaren het private arbeidsrecht gelden, inclusief ontslagrecht. Dit betekent dat:

  • de ambtenaar bij geschillen of ontslag niet langer in bezwaar gaat bij de eigen werkgever en in beroep kan bij de bestuursrechter, maar dat hij zich wendt tot de (civiele) kantonrechter
  • de werkgever voor ontslag eerst toestemming moet krijgen van het UWV of de kantonrechter; de preventieve ontslagtoets.

Meer weten? Neem contact op met:

_________________________________________________________________________