Wetsdossier inclusief kamerstukken

Behandeling moties in de Tweede Kamer (d.d. 5 juli 2012).

Klik voor de integrale tekst van de behandeling van de motie omtrent de moties in de Tweede Kamer op de hiernavolgende link:

Behandeling Tweede Kamer