Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2010/11, 32550, 1 (Geleidende brief TK).

Klik voor de integrale tekst van de geleidende brief zoals deze op 3 november 2010 naar de Tweede Kamer is verzonden op de hiernavolgende link:

Geleidende brief wetsvoorstel 32.550