Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2010/11, 32550, 2 (Wetsvoorstel).

Klik voor de integrale tekst van het wetsvoorstel zoals dat op 10 november 2010 is ingediend bij de Tweede Kamer op de hiernavolgende link:

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren