Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2010/11, 32550, 3 (MvT).

Klik voor de integrale tekst van de memorie van toelichting op de hiernavolgende link:

Memorie van toelichting