Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2010/11, 32550, 4 (Advies RvS).

Klik voor de integrale tekst van het advies van de Raad van State op het wetsvoorstel en de reactie van de indieners daarop dat op 3 februari 2011 aan de Tweede Kamer is verzonden, op de navolgende link:

Advies Raad van State