Wetsdossier inclusief kamerstukken

kamerstukken II 2010/11, 32550, 5 (Gewijzigd voorstel n.a.v. advies RvS).

Klik voor het voorstel van de wet zoals dat is gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State op de hiernavolgende link:

Gewijzigd wetsvoorstel naar aanleiding van advies RvS