Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2010/11, 32550, 6 (Gewijzigde MvT n.a.v. advies RvS).

Klik voor de memorie van toelichting zoals die is gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State op de hiernavolgende link:

Gewijzigde memorie van toelichting naar aanleiding advies RvS