Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2010/11, 32550, 7 (Verslag vaste commissie voor BZ).

Klik voor de integrale tekst van de bevindingen van het onderzoek dat door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is uitgevoerd op de hiernavolgende link:

Verslag vaste commissie