Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 10 (Reactie van de minister van BZK op de brief van het CAOP).

Klik voor de integrale tekst van het afschrift van de reactie van de minister van BZK op de brief van het CAOP over het initiatiefwetsvoorstel op de navolgende link:

Reactie minister BZK op brief CAOP