Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 12 (Amendement Heijnen).

Klik voor de integrale tekst van het amendement van het lid Heijnen over het in stand laten van het overleg- en overeenstemmingsvereiste op de hiernavolgende link:

Amendement Heijnen