Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 19 (Amendement Ortega-Martijn).

Klik voor de integrale tekst van het amendement van het lid Ortega-Martijn dat beoogt voor een aantal verschillende categorieën ambtenaren de ambtenarenwet te behouden, en deze daarmee uit te zonderen van de toepassing van de nieuwe Ambtenarenwet op de hiernavolgende link:

Amendement Ortega-Martijn