Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 22 (Amendement Van der Burg en Koopmans).

Klik voor de integrale tekst van het amendement van de leden Van der Burg en Koopmans over het volledig uitzonderen van openbaar onderwijspersoneel van de Ambtenarenwet 201., alsmede het omzetten van aanstelling van dit personeel naar arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht, op de hiernavolgende link:

Amendement Van der Burg en Koopmans