Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 28 (Brief van de regering omtrent vragen gesteld aan de minister van BZK)

Klik voor de integrale tekst van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken zoals deze op 4 juni 2012 naar de Tweede Kamer is gestuurd op de hiernavolgende link:

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties