Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 29 (Brief van de indieners omtrent beantwoording van vragen van de TK).

Klik voor de integrale tekst van de brief van de indieners aan de Tweede Kamer zoals deze op 4 juni 2012 door de Tweede Kamer is ontvangen op de hiernavolgende link:

Brief indieners aan Tweede Kamer