Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 33 (Amendement Heijnen en Marcouch).

Klik voor de integrale tekst van het amendement van de leden Heijnen en Marcouch dat bewerkstelligt dat de weigering door ambtenaren van de burgerlijke stand om huwelijken om geregistreerde partnerschap tussen twee personen van hetzelfde geslacht te verrichten een reden voor ontslag kan vormen op de hiernavolgende link;

Amendement Heijnen en Marcouch