Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 39 (Motie Heijnen c.s.).

Klik voor de integrale tekst van de motie van Heijnen c.s. over het niet-aanstellen van nieuwe trouwambtenaren met gewetensbezwaren op de hiernavolgende link;

Motie Heijnen c.s.