Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 37 (Amendement Hennis-Plasschaert en Van der Burg).

Klik voor de integrale tekst van het amendement van de leden Hennis-Plasschaert en Van der Burg dat beoogt te voorkomen dat een (buiten)gewoon ambtenaar van de burgerlijke stand uit gewetensbezwaren kan weigeren zijn taak te verrichten op de hiernavolgende link;

Amendement Hennis Plasschaert en Van der Burg