Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 38 (Motie Van Gent c.s.).

Klik voor de integrale tekst van de motie van Van Gent c.s. over de inwerkingtreding van de nieuwe regeling op 1 januari 2013 op de hiernavolgende link;

Motie Van Gent c.s.