Wetsdossier inclusief kamerstukken

Kamerstukken II 2011/12, 32550, 8 (Nota verslag).

Klik voor de integrale tekst van de nota van het verslag dat door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken is opgesteld op de hiernavolgende link:

Nota verslag commissie van Binnenlandse Zaken