Politiewet 2012

Wijziging artikel 53

Artikel 53

1. De ambtenaren van de rijksrecherche worden aangesteld, geschorst en ontslagen door het College van procureurs-generaal.

2. Het bepaalde krachtens artikel 45, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de ambtenaren van de rijksrecherche.

3. Het bepaalde bij of krachtens de artikelen 47, eerste en tweede lid, en 48 de artikelen 47 en 48 is van overeenkomstige toepassing op de rijksrecherche.

4. Voor de toepassing van de Wet veiligheidsonderzoeken bij de rijksrecherche wordt Onze Minister aangemerkt als Onze Minister, bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet veiligheidsonderzoeken.